JAWA CONTROL Sp. z o.o. MTŁ Łódź 3 Kontakt
ul. Przygraniczna 40
32-085 Modlnica
tel. +48 12 307 10 10
email: biuro@jawacontrol.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel.: +48 12 307 10 10
tel.: +48 513 195 727
tel.: +48 504 708 113
tel.: +48 691 088 532
email: handlowy@jawacontrol.pl

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY – WARSZAWA:
tel.: +48 531 696 210
email: warszawa@jawacontrol.pl

DZIAŁ PROJEKTÓW I REALIZACJI:
tel.: +48 507 766 002
email: projekty@jawacontrol.pl

DZIAŁ SERWISU:
tel.: + 48 530 999 601
email: serwis@jawacontrol.pl

NIP: PL 6410005715
REGON: 271019676

Nr rachunku bankowego PEKAO S.A.
PLN: 56 1240 4575 1111 0010 1602 9919
EUR: 83 1240 4575 1978 0010 2673 9600

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy za numerem KRS 0000019479 Kapitał Zakładowy Spółki 50 000,00 PLN opłacony w całości.

Jawa Control Sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Centralna 51
tel. +48 12 307 10 10
fax.: +48 32 440 13 12
email: biuro@jawacontrol.pl

Dział sprzedaży
+48 12 307 10 10
+48 504 708 113
+48 691 088 532

 

JAWA CONTROL Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla opracowania elementów mechanicznych i sterujących innowacyjnego systemu zarządzania dostępem do budynku działających w architekturze sieci inteligentnych". Celem powołania i zbudowania Centrum B+R będą innowacje produktowe i procesowe oraz ich wdrożenia w ramach systemu zarządzania budynkiem w architekturze sieci inteligentnych. Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 188 000 zł. Kwota dofinansowania: 1 708 400 zł.