losomat  LosomatyLosomat – urządzenie pozwalające na zablokowanie bramki obrotowej i tym samym uniemożliwienie przejścia losowo wybranej osobie. Możliwe jest ustawienie liczby osób do kontroli, tzn.: 1 z 8, 1 z 32, 1 z 64 lub 1 z 128 (zmiany ustawień dokonuje się bezpośrednio na elektronice losom atu – po otwarciu obudowy pulpitu). W przypadku, gdy osoba przechodząca zostanie wylosowana do kontroli, przyłożenie karty do czytnika nie spowoduję odblokowania bramki. W celu umożliwienia przejścia następnej osobie pracownik ochrony musi nacisnąć przycisk „anulowanie kontroli”. Dodatkowo istnieje możliwość zablokowania przejścia dowolnej osobie – w tym przypadku pracownik ochrony musi nacisnąć przycisk „kontrola – blokada wyjścia”.

Jawa Control Sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Centralna 51
tel. +48 12 307 10 10
fax.: +48 32 440 13 12
email: biuro@jawacontrol.pl

Dział sprzedaży
+48 12 307 10 10
+48 504 708 113
+48 691 088 532

 

JAWA CONTROL Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla opracowania elementów mechanicznych i sterujących innowacyjnego systemu zarządzania dostępem do budynku działających w architekturze sieci inteligentnych". Celem powołania i zbudowania Centrum B+R będą innowacje produktowe i procesowe oraz ich wdrożenia w ramach systemu zarządzania budynkiem w architekturze sieci inteligentnych. Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 188 000 zł. Kwota dofinansowania: 1 708 400 zł.