Wrzutnia kart to dodatkowy element systemu kontroli dostępu. Zastosowanie tego elementu powoduje, iż wybrane osoby (np. Goście) aby opuścić teren chroniony muszą pozostawić kartę zbliżeniową. W tym celu przechodząc przez wyznaczoną bramkę obrotową umieszczają kartę w ustniku wrzutni kart. Następuje autoryzacja i odczyt karty, co sygnalizowane jest na piktogramie wrzutni a następnie po otwarciu bramki na piktogramie bramki.
Dostępne są dwa standardowe rozwiązania, tzn. wrzutnia kart przeznaczona do zabudowy w bramce obrotowej oraz wrzutnia wolnostojącą.

Jawa Control Sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Centralna 51
tel. +48 12 307 10 10
fax.: +48 32 440 13 12
email: biuro@jawacontrol.pl

Dział sprzedaży
+48 12 307 10 10
+48 504 708 113
+48 691 088 532

 

JAWA CONTROL Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla opracowania elementów mechanicznych i sterujących innowacyjnego systemu zarządzania dostępem do budynku działających w architekturze sieci inteligentnych". Celem powołania i zbudowania Centrum B+R będą innowacje produktowe i procesowe oraz ich wdrożenia w ramach systemu zarządzania budynkiem w architekturze sieci inteligentnych. Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 188 000 zł. Kwota dofinansowania: 1 708 400 zł.