ZasilanieAwaryjne Zasilanie awaryjne BON, BOW
Moduły zasilania awaryjnego zapewniające ciągłą pracę urządzenia – moduły 24VDC – eliminujące zbędne straty przy przetwarzaniu AC/DC/AC (jak w tradycyjnym UPS-ie), montowane są bezpośrednio w bramkach obrotowych. W przypadku bramek obrotowych podwójnych, np. BON-03D, BOW-02, BST-02 należy uwzględnić 2 moduły zasilania awaryjnego.

Jawa Control Sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Centralna 51
tel. +48 12 307 10 10
fax.: +48 32 440 13 12
email: biuro@jawacontrol.pl

Dział sprzedaży
+48 12 307 10 10
+48 504 708 113
+48 691 088 532

 

JAWA CONTROL Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla opracowania elementów mechanicznych i sterujących innowacyjnego systemu zarządzania dostępem do budynku działających w architekturze sieci inteligentnych". Celem powołania i zbudowania Centrum B+R będą innowacje produktowe i procesowe oraz ich wdrożenia w ramach systemu zarządzania budynkiem w architekturze sieci inteligentnych. Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 188 000 zł. Kwota dofinansowania: 1 708 400 zł.