bramki obrotowe niskie Obrotowe niskie

Informacje ogólne:

Bramki obrotowe niskie serii BON są automatycznymi, jedno– i dwukierunkowymi urządzeniami kontroli dostępu przeznaczonymi do kontroli przejść w miejscach strzeżonych, których pracą steruje układ elektroniczny z procesorem.

Stosowane są w miejscach, w których zastosowanie mają tzw. systemy kontroli dostępu (inteligentne budynki, biurowce, budynki użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, sportowe itd.).

Wyposażenie:

Bramki obrotowe niskie posiadają mechanizm z systemem dwóch lub trzech ramion stałych. Rozwiązanie z dwoma ramionami umożliwia całkowite otwarcie przejścia, czyli takie ustawienie ramion, które pozwala na swobodne przejście. Może to nastąpić po otrzymaniu sygnału z centrali ppoż., pilota lub przycisku zbiciowo-ewakuacyjnego. Powrót do trybu normalnego następuje automatycznie. Dostęp do układu mechaniczno-elektrycznego zabezpieczony jest przed dostępem osób nieupoważnionych (np. poprzez zamek na kluczyk). W pokrywie mogą zostać przygotowane miejsca do montażu czytników zbliżeniowych wewnątrz urządzenia zabezpieczone przed zakłóceniami (wybrane modele), piktogram określający stan otwarcia/zamknięcia bramki (np. zielona strzałka/czerwony krzyżyk).

Charakterystyka techniczna:

 • pełna programowalność sygnałów sterujących zgodnie z wymaganiami klienta,
 • konfigurowalne sygnały zwrotne, osobne dla każdego kierunku ruchu,
 • wyjście alarmowe informujące o próbie forsowania przejścia (możliwość podłączenia np. kamery),
 • wyjście serwisowe sygnalizujące prawidłową pracę urządzenia lub awarię (np. zanik zasilania, przejście na zasilanie awaryjne itp.),
 • wejście kasujące impulsy otwarcia – natychmiastowa blokada impulsów otwarcia (np. konfiguracja z detektorem metali),
 • zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym – sprzęgło cierne (przy dużym naporze na ramię znacznie ograniczona możliwość uszkodzenia mechanizmu),
 • układ odblokowywania mechanizmu bramki może po otrzymaniu impulsu sterującego z urządzenia zewnętrznego odblokowywać mechanizm na czas: 7s (+czas otwarcia), 12s (+czas otwarcia),  30s (+czas otwarcia), nieograniczony – do momentu przejścia przez sekcję pojedynczej osoby, zgodny z systemem biletowym,
 • odblokowany ruch rotora w obydwu kierunkach przypadku braku zasilania elektrycznego,
 • poczwórne wejście sterujące oparte o optotranzystory,
 • sterowanie bezpotencjałowe lub potencjałowe 12÷24V,
 • zasilanie prądem: 24 VAC,
 • maks. pobór mocy: 80 VA,
 • temp. składowania: od -40°C do +50°C,
 • temp. pracy: od -20°C do +50°C,
 • wykonanie: stal nierdzewna.

Typy: 

BRAMKI OBROTOWE NISKIE

Jawa Control Sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Centralna 51
tel. +48 12 307 10 10
fax.: +48 32 440 13 12
email: biuro@jawacontrol.pl

Dział sprzedaży
+48 12 307 10 10
+48 504 708 113
+48 691 088 532

 

JAWA CONTROL Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla opracowania elementów mechanicznych i sterujących innowacyjnego systemu zarządzania dostępem do budynku działających w architekturze sieci inteligentnych". Celem powołania i zbudowania Centrum B+R będą innowacje produktowe i procesowe oraz ich wdrożenia w ramach systemu zarządzania budynkiem w architekturze sieci inteligentnych. Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 188 000 zł. Kwota dofinansowania: 1 708 400 zł.