bramki obrotowe wysokie Obrotowe wysokie

Bramki obrotowe wysoki – Informacje ogólne:

Bramki obrotowe wysokie (bramofurty) zwane też furtami obrotowymi, są urządzeniami automatycznymi, sterowanymi procesorami, przeznaczonymi do kontroli ruchu osobowego. Po podaniu sygnału sterującego rotory odblokowują się umożliwiając przejście w wybranym kierunku.

Urządzenia przystosowane są do współpracy z większością czytników dostępnych na rynku oraz mogą być otwierane za pomocą przycisku zwiernego. Stosowane są w miejscach, w których zastosowanie mają tzw. systemy kontroli dostępu (budynki użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe i sportowe itd.).

Wyposażenie bramek obrotowych wysokich:

 • dostęp do układu mechaniczno-elektrycznego zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych przez zastosowanie zamków na kluczyki,
 • przygotowane miejsca do montażu czytników,
 • piktogramy określające stan otwarcia/zamknięcia bramki (np.: zielona strzałka/czerwony krzyżyk),
 • rotory podzielone na trzy lub cztery sekcje (trzy- lub czteroramienne),
 • w fazie spoczynku mechanizm blokuje rotor. Z chwilą podania impulsu sterującego następuje odblokowanie i obrót rotora o kąt pozwalający na przejście tylko jednej osobie. Bramka posiada własny napęd uruchamiany po przyłożeniu niewielkiej siły. Impuls może być podawany przez przycisk zwierny lub zewnętrzne urządzenie sterujące, np. czytnik biletów lub kart.

Charakterystyka techniczna (furty wysokie i bramofurty):

 • pełna programowalność sygnałów sterujących zgodnie z wymaganiami klienta,
 • konfigurowalne sygnały zwrotne, osobne dla każdego kierunku ruchu,
 • wyjście alarmowe informujące o próbie forsowania przejścia (możliwość podłączenia np. kamery),
 • wyjście serwisowe sygnalizujące prawidłową pracę urządzenia lub awarię (np. zanik zasilania, przejście na zasilanie awaryjne itp.),
 • wejście kasujące impulsy otwarcia – natychmiastowa blokada impulsów otwarcia (np. konfiguracja z detektorem metali),
 • zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym – sprzęgło cierne (przy dużym naporze na rotor znacznie ograniczona możliwość uszkodzenia mechanizmu),
 • układ odblokowywania mechanizmu bramki w przypadku działania pod napięciem może po otrzymaniu impulsu sterującego z urządzenia zewnętrznego odblokowywać ruch rotora na czas:
 •  7s (+czas otwarcia),
 • 12s (+czas otwarcia),
 •  30s (+czas otwarcia),
 • nieograniczony – do momentu przejścia przez sekcję pojedynczej osoby,
 • zgodny z systemem biletowym,
 • odblokowany ruch rotora w obydwu kierunkach przypadku braku zasilania elektrycznego,
 • cztery wejścia sterujące oparte o optotranzystory,
 • sterowanie bezpotencjałowe lub potencjałowe 12÷24V,
 • zasilanie prądem: 24 VAC,
 • maks. pobór mocy: 80 VA (dla każdego przejścia),
 • temp. składowania: od -40°C do +50°C,
 • temp. pracy: od -20°C do +50°C,
 • wykonanie: standardowo stal nierdzewna (możliwe inne wersje – stal ocynkowana lub malowana proszkowo).

 Typy bramek wysokich obrotowych:

Jawa Control Sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Centralna 51
tel. +48 12 307 10 10
fax.: +48 32 440 13 12
email: biuro@jawacontrol.pl

Dział sprzedaży
+48 12 307 10 10
+48 504 708 113
+48 691 088 532

 

JAWA CONTROL Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla opracowania elementów mechanicznych i sterujących innowacyjnego systemu zarządzania dostępem do budynku działających w architekturze sieci inteligentnych". Celem powołania i zbudowania Centrum B+R będą innowacje produktowe i procesowe oraz ich wdrożenia w ramach systemu zarządzania budynkiem w architekturze sieci inteligentnych. Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 188 000 zł. Kwota dofinansowania: 1 708 400 zł.