bramki rozsuwane brs md Rozsuwane

Bramki rozsuwane – Informacje ogólne:

Bramka rozsuwana szybkiej przepustowości serii BRS jest urządzeniem przeznaczonym do kontroli przejść w miejscach strzeżonych. Wykorzystane materiały oraz nowoczesny kształt i wysoki standard wykończenia urządzenia wpływają na jego najwyższe walory estetyczne.

Urządzenie jest wyposażone w układ sterujący przystosowany do współpracy z czytnikami kontroli dostępu lub pulpitami sterującymi. Podwójny sygnał zwrotny (osobny dla każdego kierunku) przekazuje informację o wejściu osoby upoważnionej do danej strefy lub o wyjściu z niej. System przegród chowanych w obudowie pozwala na szybkie udrożnienie przejścia w sytuacjach awaryjnych (zanik napięcia, ppoż. itp.). Po przywróceniu trybu standardowego bariery bramki automatycznie zostaną ustawione w pozycji wygradzającej przejście. Na życzenie Klienta możliwa jest odmienna konfiguracja urządzenia. Obudowa bramki rozsuwanej szybkiej przepustowości serii BRS wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304 (OH18N9) lub stali w gatunku ST3 lakierowanej proszkowo wg dowolnego koloru z palety RAL. Pokrywa może być wykonana z drewna lub innych materiałów według oczekiwań Klienta.

Wyposażenie bramek rozsuwanych:

 • sygnalizacja alarmowa informująca o nieprawidłowym przechodzeniu. Istnieje możliwość konfiguracji stanu alarmowego z systemem monitoringu obiektu (np. sygnał dźwiękowy uruchamiany w pomieszczeniu ochrony, uruchamianie rejestracji zapisu z kamery),
 • procesor sterujący przejmuje kontrolę nad urządzeniem po podaniu sygnału uprawniającego do przejścia. Zastosowanie automatyki otwierania skrzydeł bramki ułatwia przejście przez bramkę oraz zwiększa płynność przechodzenia,
 • urządzenie jest wyposażone w piktogramy określające stan otwarcia (w zielonym kolorze) i zamknięcia przejścia (w czerwony kolorze),
 • bramka może pracować jako jednokierunkowa lub dwukierunkowa, ze swobodnym wyjściem dla jednej ze stron lub z blokadą obustronną. Tryb pracy urządzenia konfigurowany i sterowany jest elektronicznie,
 • urządzenie przystosowane jest do pracy w trybie „normalnie otwartym” (przejście jest cały czas otwarte i zamyka się przy próbie nieautoryzowanego przejścia, np. bez zbliżenia karty lub za osobą uprawnioną) lub „normalnie zamkniętym” (skrzydła blokujące chowają się do obudowy po autoryzacji osoby przechodzącej),
 • urządzenie wyposażone jest w czujniki podczerwieni, podzielonych na trzy grupy (pierwsza i druga odpowiadają za kontrolę prawidłowości przechodzenia od strony wejścia i wyjścia, trzecia spełnia funkcję bezpieczeństwa – zabezpieczenie przed zamknięciem skrzydeł bramki w przypadku wykrycia przeszkody).
 • urządzenie posiada funkcję pamięci ilości podanych sygnałów otwarcia lub może zostać zaprogramowane „bez pamięci podanych impulsów” (każdy kolejny sygnał otwarcia zostanie przyjęty dopiero po zakończeniu poprzedniego cyklu),
 • skrzydła wygradzające przejście otworzą się automatycznie w sytuacji odłączenia napięcia zasilającego oraz automatycznie zablokują przejście przy ponownym podłączeniu napięcia zasilającego. Rozwiązanie to umożliwia bezpieczną ewakuację w sytuacji zagrożenia.
 • mechanizm bramki posiada blokadę siłowego otwarcia przejścia w stanie spoczynku.
 • urządzenie posiada funkcję ppoż. polegającą na automatycznym otwarciu przejścia w sytuacji awaryjnej oraz automatycznego powrotu do pracy standardowej po wyłączeniu trybu awaryjnego. W trybie awaryjnym piktogramy świecą w kolorze zielonym.
 • urządzenie posiada automatyczną funkcję kasowania niewykonanego przejścia. W przypadku rezygnacji z przejścia przez osobę uprawnioną system automatycznie zamknie przejście po wyznaczonym czasie. Możliwe jest zaprogramowanie czasu otwarcia bramki (czasu oczekiwania na wykonanie przejścia przez osobę uprawnioną).
 • pokrywa urządzenia posiada specjalnie przygotowane miejsce do montażu czytników (czytnik nie wystaje ponad obudowę). Możliwe jest również przygotowanie miejsca pod montaż czytników zgodnie z wymaganiami Klienta (np. czytników biometrycznych lub z klawiaturą).

Charakterystyka techniczna:

 • napięcie zasilające: centrala sterująca: 15V DC.
 • napięcie zasilające: silnik mechanizmu 24VAC
 • temperatura środowiska pracy: +5ºC do +40ºC.
 • wilgotność środowiska pracy: mniej niż 95%, nie skondensowana.
 • sygnał otwarcia urządzenia: + 12V >100ms
 • maksymalna szerokość przejścia: 600mm i 900mm,
 • przepustowość:
 • około 40 osób / min. w trybie normalnie otwartym,
 • około 20 osób / min. w trybie normalnie zamkniętym.

Typy bramek rozsuwanych:

Jawa Control Sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Centralna 51
tel. +48 12 307 10 10
fax.: +48 32 440 13 12
email: biuro@jawacontrol.pl

Dział sprzedaży
+48 12 307 10 10
+48 504 708 113
+48 691 088 532

 

JAWA CONTROL Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla opracowania elementów mechanicznych i sterujących innowacyjnego systemu zarządzania dostępem do budynku działających w architekturze sieci inteligentnych". Celem powołania i zbudowania Centrum B+R będą innowacje produktowe i procesowe oraz ich wdrożenia w ramach systemu zarządzania budynkiem w architekturze sieci inteligentnych. Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 188 000 zł. Kwota dofinansowania: 1 708 400 zł.