KD&RCP System

KD&RCP System jest przeznaczony dla małych, średnich i dużych obiektów w zależności od rodzaju i liczby zastosowanych kontrolerów oraz modułów programowych w aplikacji zarządzającej.

Zasada „rozproszonej inteligencji”, zrealizowana jest w postaci wielu, samowystarczalnych kontrolerów rozmieszczonych w obiektach objętych systemem. Zaawansowana, wielowarstwowa architektura aplikacji zarządzającej pozwala na rozmieszczanie jej poszczególnych modułów programowych na różnych komputerach, czyniąc system bardzo elastycznym, o dużej skalowalności stosownie do zwiększającego się obciążenia systemu. Oprogramowanie to pracuje w środowisku Windows 2000/NT/XP Pro.

KD&RCP System oparty jest na Microsoft SQL Server 2000. Jest to nowoczesny bazodanowy system, zapewniający bardzo dużą wydajność i wszechstronność. KD System może używać bazy danych w wersji bezpłatnej (MSDE) lub pełnej (Standard lub Enterprise Edition) dla bardziej zaawansowanych zastosowań. Obecnie w przypadku wersji MSDE występuje ograniczenie do jednej instancji i maksymalnego rozmiaru bazy danych 2GB. Trwają też prace nad przeniesieniem systemu na inne platformy bazodanowe, w tym Oracle.

Zespół KD&RCP System stanowią dwa, sprzężone ze sobą pakiety:
• KD System (system kontroli dostępu i rejestracji zdarzeń – niezależnie od jego wersji) i
• RCP System (system rejestracji i rozliczania czasu pracy – niezależnie od jego wersji),

gdzie każdy z nich wykorzystuje niektóre, wspólne moduły programowe.

Pakiet RCP System istnieje w 2 różnych wersjach, dostosowanych do wielkości projektowanego systemu rejestracji czasu pracy. Są to:
• Basic RCP System – pakiet do zarządzania prostym systemem rejestracji czasu pracy
• Enterprise RCP System – pakiet do zarządzania zaawansowanym systemem rejestracji czasu

Osprzęt systemu:

Kontrolery (w systemie wykorzystywane są trzy serie kontrolerów)

a) seria KDT 750
• KDT 750 (funkcje standardowe; obsługa do 500 identyfikatorów, zapis 4 tys. zdarzeń w buforze okrężnym pamięci nieulotnej)
• KDT 750H (funkcje hotelowe) – w przygotowaniu
b) seria KDT 1500
• KDT 1500 (funkcje standardowe, obsługa PIN-kodu, obsługa do 2 tys. identyfikatorów, zapis 7,5 tys. zdarzeń w buforze okrężnym pamięci nieulotnej)
• KDT 1500S (jak KDT 1500 + obsługa modułu śluzy)
• KDT 1500E (jak KDT 1500 + Ethernet port)
• KDT 1500ES
c) seria KDT 4000
• KDT 4000 (standard, obsługa PIN-kodu, większość z opcji kontrolerów KDT 1500 + do 8 tys. identyfikatorów, zapis 8 tys. zdarzeń w buforze okrężnym pamięci nieulotnej)
• KDT 4000S (jak KDT 4000 + obsługa modułu śluzy)
• KDT 4000E (standard + Ethernet port)
• KDT 4000ES

Kontrolery z serii KDT 1500 i KDT 4000 przechowują kody uprawnionych identyfikatorów , definicję ich uprawnień i inne niezbędne parametry konfiguracyjne. Na podstawie tych danych sterują ruchem osobowym i rejestrują wszystkie zaistniałe zdarzenia. Komunikują się z serwerem celem wymiany danych.

Czytniki kart zbliżeniowych

Czytniki kart zbliżeniowych – odczytują kod identyfikacyjny zawarty w identyfikatorze (karta zbliżeniowa, brelok, tag) i przesyła do kontrolera. Zastosowanie czytników z klawiaturą umożliwia zastosowanie dodatkowo kodu PIN dla potwierdzenia tożsamości osoby w systemie. Podwyższa to klasę systemu. Kontrolery z serii KDT współpracują z większością czytników kart zbliżeniowych dostępnych na rynku różnych producentów o standardowym zasięgu (6-12 cm.) i dalekim zasięgu (60 – 1000 cm.) pracujących w standardach: 1-Wire, Wiegand-26, -34, -37, -42, Wiegand custom (opcjonalnie) i wykorzystujących technologię UniqueR, HIDR, MifareR, LegicR, iCLASSR.

Pobierz listę przykładowch czytników z jakimi współpracują kontrolery serii KDT
Identyfikatory

Identyfikatory zbliżeniowe są to m in. karty, breloki, tagi umożliwiające przypisanie do konkretnej osoby lub pojazdu unikalnego kodu, odczytywanego z chwilą zbliżenia do czytnika, co umożliwia automatyczną identyfikację przez system i odpowiednią reakcję. Karty zbliżeniowe posiadają możliwość naniesienia naklejki (z folii termoplastycznej) lub bezpośredniego nadruku ułatwiającego wzrokową identyfikację uprawnionych pracowników czy pojazdów służbom ochrony.

Ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa oraz pełne wykorzystanie możliwości KD&RCP System, zalecaną konfiguracją każdego przejścia jest przejście dwustronnie kontrolowane. Oznacza to umieszczenie jednego czytnika po stronie wejściowej i drugiego po stronie wyjściowej przejścia. Dzięki czemu mamy pełną wiedzę o ruchu osób na przejściu, szczególnie pożądaną przy funkcji wizualizacji, antipassback oraz szczegółowych raportach zdarzeń i rejestracji czasu pracy.

Element wykonawczy

Element wykonawczy (rygiel, zwora elektromagnetyczna, tripod, bramka, szlaban, roleta przemysłowa itp.)
Blokują przejścia osobowe lub przejazdy pojazdów. Dodatkowo w zależności od rodzaju reglamentują dostęp osób lub pojazdów do obszarów kontrolowanych. Kontrolery z serii KDT współpracują z większością elementów wykonawczych dostępnych na rynku, różnych producentów i dostawców, np. ASSA ABLOY, FAAC, Nice,Came.

Przykładowa struktura systemu KD + RCP:

• z kontrolerami serii KDT 750
• z kontrolerami serii KDT 1500
• z kontrolerami serii KDT 1500 /KDT 750

Przykładowa konfiguracja jednego przejścia KD System

System jednostronnej kontroli dostępu System dwustronnej kontroli dostępu System rejestracji czasu pracy
Ilość sztuk Ilość sztuk Ilość sztuk
1 kontroler (z serii KDT) 1 1 1
2 obudowa centrali kontrolera z wyposażeniem (transformator – akumulator – okablowanie) 1 1 1
3 czytniki kart zbliżeniowych (większość dostępnych na rynku) 1 2 2
4 identyfikator (karta; brelok lub tag zbliżeniowe) 1 1 1
5 element wykonawczy (rygiel; zwora elektromagnetyczna; tripod; bramka; szlaban; roleta przemysłowa itp.) 1 1 0
6 czujnik drzwi (kontaktron) 1 1 0
7 przycisk ewakuacyjny 1 0 0
8 klamka 0 1 0

Przykładowa konfiguracja jednego przejścia KD System nie rozpatruje wszystkich dostępnych rozwiązań, które zależą od wymogów Klienta oraz wielu innych czynników np. wyboru elementu wykonawczego.

 

 

 

Jawa Control Sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Centralna 51
tel. +48 12 307 10 10
fax.: +48 32 440 13 12
email: biuro@jawacontrol.pl

Dział sprzedaży
+48 12 307 10 10
+48 504 708 113
+48 691 088 532

 

JAWA CONTROL Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla opracowania elementów mechanicznych i sterujących innowacyjnego systemu zarządzania dostępem do budynku działających w architekturze sieci inteligentnych". Celem powołania i zbudowania Centrum B+R będą innowacje produktowe i procesowe oraz ich wdrożenia w ramach systemu zarządzania budynkiem w architekturze sieci inteligentnych. Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 188 000 zł. Kwota dofinansowania: 1 708 400 zł.