logo FEPOIR EFRR2 Projekty

Celem projektu jest utworzenie ośrodka badawczego jakim będzie Centrum Badawczo-Rozwojowe, prowadzące badania w zakresie opracowywania innowacyjnych systemów dostępowych do budynków przemysłowych i komercyjnych opartych o inteligentne bramki dostępowe współpracujące w architekturze sieci inteligentnych. 

W ośrodku prowadzone będą badania przemysłowe i prace rozwojowe obejmujące:

1. Zaprojektowanie architektury, metodyki konfiguracji i wdrożenia teleinformatycznego systemu zarządzania dostępem do budynku,

2. Zaprojektowanie, wykonanie prototypów i oprogramowanie elektronicznych modułów PCB, sterujących napędami bramek dostępowych,

3. Zaprojektowania i wykonania prototypów mechanizmu napędów bramek dostępowych, 

4. Prowadzenia testów materiałów, komponentów elementów składowych inteligentnych sieci sterujących dostępem do budynków.

Celem powołania i zbudowania Centrum B-R będą innowacje produktowe w postaci elementów infrastruktury dostępowej działających w architekturze sieci inteligentnych, oraz innowacje procesowe w postaci metod produkcji i wdrożenia systemu zarządzania budynkiem wraz elementami infrastruktury dostępowej działającymi w architekturze sieci inteligentnych.

 Wartość projektu: 3 188 000 zł

Wartość dofinansowania: 1 708 400 zł

Jawa Control Sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Centralna 51
tel. +48 12 307 10 10
fax.: +48 32 440 13 12
email: biuro@jawacontrol.pl

Dział sprzedaży
+48 12 307 10 10
+48 504 708 113
+48 691 088 532

 

JAWA CONTROL Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla opracowania elementów mechanicznych i sterujących innowacyjnego systemu zarządzania dostępem do budynku działających w architekturze sieci inteligentnych". Celem powołania i zbudowania Centrum B+R będą innowacje produktowe i procesowe oraz ich wdrożenia w ramach systemu zarządzania budynkiem w architekturze sieci inteligentnych. Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 188 000 zł. Kwota dofinansowania: 1 708 400 zł.